PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Utworzenie w Hadze Trybunału Arbitrażowego z siedzibą w pałacu królewskim, karykatura (73018525)

Utworzenie w Hadze Trybunału Arbitrażowego z siedzibą w pałacu królewskim, karykatura (73018525)

 
 
description

Summary

Polski: 1 grafika : litografia ; 24x35 cm
Polski: Rycina z dodatku do czasopisma "De Amsterdammer": Bijvoegsel van "De Amsterdammer", Weekblad voor Nederland, z 24 sierpnia 1913.

create

Source

The National Library of Poland
copyright

Copyright info