The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Uppsala-Näs kyrka - KMB - 16000200136860

Similar

Uppsala-Näs kyrka - KMB - 16000200136860

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan mot nordöst.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1899
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden