PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.

Underofficerskåren på Malmen framför södra Tunaportalen ca 1891. Avfotografering av bild ur tryck.