PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Underofficerare och officerare vid Bergslags kompani, 1903. Avfotografering av bild ur tryck.