The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Ukna kyrka - KMB - 16000200089247

Similar

Ukna kyrka - KMB - 16000200089247

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiör mot öster.
Kategori: (02) Interiörer

date_range

Date

1942
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden