The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Tu Long Cong Uoc Phap Thanh - Public domain map

Similar

Tu Long Cong Uoc Phap Thanh - Public domain map

description

Summary

Tiếng Việt: Biên giới Việt Nam - Trung quốc thay đổi sau các công ước Pháp Thanh, làm Việt Nam mất dần vùng đất Tụ Long.

date_range

Date

1924
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

old maps of vietnam
old maps of vietnam