PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Tsaritsa, shestvuiushchaia v Voznesenskii Monastyr' dlia sluzheniia panikhidy