The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Trönö gamla kyrka - KMB - 16000200039436

Similar

Trönö gamla kyrka - KMB - 16000200039436

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Klockstapeln från sydöst.
Kategori: (01) Exteriörer, detaljer

date_range

Date

1905
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden