PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Tjänstemän vid Åby bangård bredvid SJ bildressin nr 93.