The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Thomas à Kempis Maria met het Christuskind aanbiddend

Thomas à Kempis Maria met het Christuskind aanbiddend

 
 
description

Summary

Maria zit met het Christuskind op schoot onder een baldakijn met afhangende gordijnen. Het Christuskind houdt een appel in de hand. Thomas à Kempis zit geknield voor haar, met een rozenkrans tussen zijn handen geklemd. Op de grond een open geslagen boek met de aan hem toegeschreven uitspraak - in het Latijn en Nederlands - "Met een boekje in een hoekje". Bovenaan de prent de volledige zinspreuk in het Latijn. Onder de prent de sterfdatum van Thomas à Kempis.

date_range

Date

1626
create

Source

Rijksmuseum
copyright

Copyright info

Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ("CCO 1.0 Dedication")