The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Thang Long Ke Cho - A drawing of a harbor with ships in it

Similar

Thang Long Ke Cho - A drawing of a harbor with ships in it

description

Summary

Tiếng Việt: Cảnh Kẻ Chợ vào thế kỷ 17. Hình do Samuel Baron vẽ năm 1685. Tác giả đã mất trên 100 năm.

date_range

Date

1685
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

hanoi in 1680 s
hanoi in 1680 s