PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Text som finns med till fotot."(Ur arkivnr 4298, Orderjournal göteborg)Trafik Direktörs ExpeditionCirkulärFrån och med Söndagen den 1ste November komma följande förändringar, att äga rum med befälet vid Stationerne nemligenHerr Major Flack emotager Stations Inspektors beffatningen vid Götheborgs StationHerr Norrie den vid Jonsered samt herr Johnsson 1ste Bokhållare Befattningen vid Götheborgs StationDe nuvarande Stations Inspektorerna inventera ifrån sig till den nya emottagaren efter ömsesidig lägenhetDen nya Stationen vid Jonsered kommer att öppnas samma dag hvarefter intet tåg stadnar vid den gamla stationen utan på speciella ordres eller såvida signal dertill är uppe.Götheborg den 28 October 1857     "text på baksidan av fotot " stationen från sjösidan göteborgs hållet 1857?

Text som finns med till fotot."(Ur arkivnr 4298, Orderjournal göteborg)Trafik Direktörs ExpeditionCirkulärFrån och med Söndagen den 1ste November komma följande förändringar, att äga rum med befälet vid Stationerne nemligenHerr Major Flack emotager Stations Inspektors beffatningen vid Götheborgs StationHerr Norrie den vid Jonsered samt herr Johnsson 1ste Bokhållare Befattningen vid Götheborgs StationDe nuvarande Stations Inspektorerna inventera ifrån sig till den nya emottagaren efter ömsesidig lägenhetDen nya Stationen vid Jonsered kommer att öppnas samma dag hvarefter intet tåg stadnar vid den gamla stationen utan på speciella ordres eller såvida signal dertill är uppe.Götheborg den 28 October 1857 "text på baksidan av fotot " stationen från sjösidan göteborgs hållet 1857?

 
 

Exploretrain

Exploreboat