The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Swedish stamp 1886 20 Öre POST.054079

Similar

Swedish stamp 1886 20 Öre POST.054079

description

Summary

Svenska: Frimärke 20 öre 1886, från Postmuseums samlingar. Märket hade sin främsta användning som porto för utlandsbrev. Till de allra flesta mottagarländerna utanför Norden gällde 20-öresportot. Till vissa mycket avlägsna länder eller till sådana som inte var anslutna till Världspostföreningen var avgiften högre. Tjugoöresmärket användes också, tillsammans med valören 5 öre, på inrikes postanvisningar. Tjugo öre var också avgiften för inrikes brev i andra viktklassen under den långa perioden 1885-1918. Den tidigaste kända avstämplingen är den 10 maj 1886. Upplaga: 17 994 100, 20 öre. Kontrolltecken i form av blå posthorn på baksidan. Ogiltiga till frankering fr. o. m. den 30 december 1910.

date_range

Date

1886
create

Source

Postmuseum
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden