The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Svinhults kyrka - Drawing. Public domain image.

Similar

Svinhults kyrka - Drawing. Public domain image.

description

Summary

Svenska: Svinhults gamla kyrka i Östergötland. Teckning i "Utdrag af Antiqvitets-Intendenten P. A. Säves afgifna berättelse för år 1861", publicerad i Antiqvarisk tidskrift för Sverige band 1, 1864.

date_range

Date

1864
create

Source

Antiqvarisk tidskrift för Sverige 1, plansch 8.
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

13 th century churches in sweden
13 th century churches in sweden