The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Sunday Rest (Carl Larsson) - Nationalmuseum - 24318

Similar

Sunday Rest (Carl Larsson) - Nationalmuseum - 24318

description

Summary

Karin is alone at home in Sundborn and has sat down in the studio sofa. Only her hands are visible, and her portrait is painted on the sliding doors. The tablecloth and vase of peonies and honeysuckle are signs of her tender care. The painting can be seen as a portrait in the form of a riddle. Is the answer that Karin and the home are inseparably entwined in her husband’s eyes? In the case of the picture on the door, she is literally part of the fixtures. Svenska: Karin är ensam hemma i huset i Sundborn och har satt sig i soffan i verkstaden. Vi ser bara de framstickande händerna och hennes porträtt målat på skjutdörren. Bordduken och vasen med pion och kaprifol vittnar om hennes omsorger. Man kan se bilden som ett porträtt formulerat som en gåta. Är lösningen den att Karin och hemmet i makens ögon är oupplösligt förenade med varandra? I fallet med bilden på dörren är hon bokstavligen en del av den fasta inredningen.

Carl Larsson (1853–1919) was a Swedish painter representative of the Arts and Crafts movement. His many paintings include oils, watercolors, and frescoes. He considered his finest work to be Midvinterblot (Midwinter Sacrifice), a large painting now displayed inside the Swedish National Museum of Fine Arts.

date_range

Date

1700 - 1900
create

Source

Nationalmuseum Stockholm
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

artwork
artwork