The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200104778

Similar

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200104778

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Fanor, sorgefana, tvåtungad, efter konservering.
Kategori: (07) Textilier

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden