The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101849

Similar

Strängnäs Domkyrka - KMB - 16000200101849

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Väggskåp i nedre sakristians östmur.
Kategori: (02) Interiörer, detaljer

date_range

Date

1934
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden