PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Stora Mellösa Prästgård, tvåvånings bostadshus, en man.
Prosten Brandel

Stora Mellösa Prästgård, tvåvånings bostadshus, en man. Prosten Brandel