The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stockholms innerstad - KMB - 16001000219046

Similar

Stockholms innerstad - KMB - 16001000219046

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Essingebron och Essingeöarna. Bygge av Essingeleden.
Motiv: Stockholms innerstad
Nyckelord: Flygbilder, Riksintressen

Kategori: Stadsmiljö

date_range

Date

1962
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden