The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108620

Similar

Stockholm, Sofia kyrka - KMB - 16000200108620

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrktornet.
Kategori: (01) Exteriörer, detaljer

date_range

Date

1960
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden