The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109438

Similar

Stockholm, Riddarholmskyrkan - KMB - 16000200109438

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Gravmonument över Magnus Ladulås och Karl Knutsson utförda omkring 1574 av Lukas van der Werdt. I koret.
Kategori: (09) Gravar

date_range

Date

1954
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden