The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.