The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stockholm, Finska kyrkan - KMB - 16000200106567

Similar

Stockholm, Finska kyrkan - KMB - 16000200106567

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Ritning, tvärsektion, kyrkans västra parti. Foto efter uppmätningsritning i pastorsämbetet.
Kategori: (01) Exteriörer, detaljer

date_range

Date

1926
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden