PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Stationen uppfördes 1872 . Stationshuset rivet och ersatt med ett nytt på 1950-talet. Stationen öppnad för allmän trafik 22.12.1873 .

Stationen uppfördes 1872 . Stationshuset rivet och ersatt med ett nytt på 1950-talet. Stationen öppnad för allmän trafik 22.12.1873 .