PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Stationen. Personal i förgrunden. Kärra för transport av gods.