PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Stationen öppnad 1865. En- och enhalvvånings stationshus i tegel. Huset ritades av arkitekten C Adelsköld. Godstrafiken nedlagd 1990.