PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Start av flygplansmotor med hjälp av stropp. Två militärer vid flygplanspropeller.

Start av flygplansmotor med hjälp av stropp. Två militärer vid flygplanspropeller.