The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stående från vänster Oskar Stålberg och Elvira Lindström (född Stålberg). Sittande från vänster Sigfrid Karlsson (måg), Matilda Stålberg, Greta Karlsson (flicka), Agnes Karlsson (född Stålberg), Lars Fredrik Stålberg och Lisa Stålberg. Wästra Hästbo

Similar

Stående från vänster Oskar Stålberg och Elvira Lindström (född Stålberg). Sittande från vänster Sigfrid Karlsson (måg), Matilda Stålberg, Greta Karlsson (flicka), Agnes Karlsson (född Stålberg), Lars Fredrik Stålberg och Lisa Stålberg. Wästra Hästbo

Explore more

agnes karlsson
agnes karlsson