The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Stående från vänster Agnes Karlsson (född Stålberg), Elvira Lindström (född Stålberg), Oskar Stålberg och Lisa Ståhlberg. Sittande från vänster Sigfrid Karlsson (måg), Matilda Stålberg, Greta Karlsson och Lars Fredrik Stålberg Wästra Hästbo

Similar

Explore more

agnes karlsson
agnes karlsson