picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Stadens första stationshus byggdes mellan 1877- 1899. Huset revs 1995. En omfattande ombyggnad och utvidgning an bangård  gjordes i slutet av 1940-talet.

Stadens första stationshus byggdes mellan 1877- 1899. Huset revs 1995. En omfattande ombyggnad och utvidgning an bangård gjordes i slutet av 1940-talet.