The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Спомен-52-8-Рачо Генков, Национална библиотека на България

Similar

Спомен-52-8-Рачо Генков, Национална библиотека на България

description

Summary

Български: Рачо Генков, жител на Ловеч. Опълченец в Шеста дружина.

date_range

Date

1928
create

Source

Спомен от Освободителната Руско-турска война през 1877 – 1878 година. Издание на Централното Поборническо-опълченско дружество в ст. София
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

memory from the liberation russo turkish 1877 1878 war album 1928
memory from the liberation russo turkish 1877 1878 war album 1928