PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Seljestadjuvet, Hardanger - NB MS G4 0889

Seljestadjuvet, Hardanger - NB MS G4 0889

 
 
description

Summary

Norsk bokmål: Påskrift negativ: No2076. Seljestadjuvet, Hardanger.
Skøien, Kristiania Eneberettiget 1898.
Påskrift konvolutt: Seljestadtunet Hardanger Skøien [Riksantikvaren]

Sted: Hardanger,Seljestadjuvet
Kommune: Odda
Fylke: Hordaland
Tagger:

landskap
dalføre
utsikt
veislynger
hårnålssvinger

date_range

Date

1880 - 1910
create

Source

Nasjonalbiblioteket
copyright

Copyright info

public domain