The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Seine. Landscape with Poplars (Carl Fredrik Hill) - Nationalmuseum - 18871

Similar

Seine. Landscape with Poplars (Carl Fredrik Hill) - Nationalmuseum - 18871

description

Summary

After having established his career as a landscape artist in Sweden, Carl Fredrik Hill went to France. Travelling to various places in northern France, he soon developed his own individual style of painting. This Seine landscape is a typical example of how he was influenced by the French artist Camille Corot, especially with regard to brushwork and ideas on composition, while distancing himself from the sentimental mood that often dominates Corot’s paintings. Svenska: Efter att ha påbörjat sin bana som landskapsmålare hemma i Sverige reste Carl Fredrik Hill till Frankrike. På olika platser i den norra delen av landet utvecklade han på kort tid ett personligt sätt att framställa landskapet. Den här målningen är ett tydligt exempel på den franske konstnären Camille Corots betydelse för honom, i synnerhet ifråga om penselföring och kompositionsprinciper. Samtidigt distanserade sig Hill från de sentimentala stämningar som ofta präglade Corots målningar.

date_range

Date

1877
create

Source

Nationalmuseum Stockholm
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

artwork
artwork