The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Saint Jérome pénitent (Georges de La Tour) - Nationalmuseum - 19030

Similar

Saint Jérome pénitent (Georges de La Tour) - Nationalmuseum - 19030

description

Summary

The painting depicts Jerome, Church Father and saint, in the cave where he stayed in order to live an ascetic life and dedicate himself to scholarship and translation of the bible. The painting includes objects such as a hat symbolizing his important position in the church, a book, which testifies to his scholarliness, and a whip signifying his penitence. Through the way in which the artist renders the saint’s skin it becomes an important part of the expression of the painting. Strikingly naturalistic, it makes the saint appear to be of flesh and blood even to a viewer today. Svenska: Målningen föreställer kyrkofadern och helgonet Hieronymus i grottan där han vistades för att leva i askes och för att ägna sig åt bland annat bibelöversättning. Bland föremålen i bilden berättar hatten om hans höga position inom kyrkan, boken om hans bildning och piskan om hans botgöring. Genom sitt sätt att framställa huden låter konstnären den bli en viktig del av målningens uttryck. Slående naturtroget målad får den helgonet att framträda som av kött och blod ännu för vår tids betraktare.

date_range

Date

1600 - 1699
create

Source

Nationalmuseum Stockholm
copyright

Copyright info

Erik Cornelius / Nationalmuseum 2006

Explore more

artwork
artwork