The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Rumsinteriör, julbild med julgran.
Familjen Andersson. Sittande från vänster: Olof, Anders, Britta, Edit.
Stående bakom dem fadern Erik Herman och Lars.

Similar

Explore more

anders andersson
anders andersson