picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Rumsinteriör, julbild med julgran.
Familjen Andersson. Sittande från vänster: Olof, Anders, Britta, Edit.
Stående bakom dem fadern Erik Herman och Lars.