The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Rörsköld, kalkan, Persien-Istambul ca 1550-1600 - Livrustkammaren - 77932

Similar

Rörsköld, kalkan, Persien-Istambul ca 1550-1600 - Livrustkammaren - 77932

description

Summary

Svenska: Rörsköld, uppbyggd av 48 synliga grenar (?) lindade och broderade med silke i flera färger gult, rött, grönt, svart, yttersta ringen täckt med en smal grön läderremsa. Ytterst fem ringar omväxlande täckta med rött silke och flätband i svart och guld. Därinnanför en 40 mm bred bård med 12 korantexter i svart mot gul botten och däremellan fyrpassformiga kartuscher med blommor mot röd botten. Därinnanför en 105 mm bred bård med röd botten och kantringar med flätband i svart och gult, i det röda fältet ett glest rankverk av blommor samt 12 spetsovala, stående kartuscher med tre olika kinesiserande djurmotiv, 6 av dem ockrafärgade, högervända lejon (?) mot silverfärgad botten, 3 åt h vända svarta djur (tjurar?) med huvudena vända bakåt mot guldfärgad botten och tre silverfärgade liknande djur (hjortar?) mot guldbotten. Mellan denna ring och centrumplattan en bård ca 45 mm bred med blomdekor. Välvd sköldbuckla - centrumplatta, d: ca 150 mm bestående ytterst av en 25 mm bred, genombruten bård med rankverk mot förgylld (mässings-)bakgrund. Symmetriskt är rankverket besatt med 14 turkoser i blomformiga fattningar (två saknas, den ena fattningen kvar). Därinnanför en symmetrisk dekor bestående av korsformigt arrangerade kartuscher av guldplåt med rankdekor mot prickad bakgrund, kabochonslipade ädelstenar (turkoser och rubiner?) i höga, blomformiga, släta fattningar. Vid den genombrutna bården fyra halva, spetsovala kartuscher med en turkos flankerad av två små röda stenar (en platta komplett, på en saknas mittsten med fattning, på en saknas högra stenen med fattning, på den sista saknas högra stenen med fattning liksom mittstenen, men där finns delar av fattningen kvar. Kartuscherna flankeras av två mot kartuscherna vända tulpanformiga plattor på smala guldskaft, på varja blomma en turkos (fyra turkoser med fattningar saknas).Därinnaför fyra liggande spetsovala kartuscher med fem stenar, en större turkos i mitten, flankerad av två mindre turkoser horisontellt och två röda stenar vertikalt (på en platta saknas stenar och fattningar kl 9 och 12, på en mittsten och stenen kl 9 med fattningar, på en saknas sten nr 6, fattningen kvar medan på den sista plattan saknas sten och fattning kl 9). Sköldbucklans mitt uppdriven i en 17 mm hög, öppen ring, utvändigt täckt med en tunn guldskålla. Kanten svagt godronnerad och dekorerad med 10 turkoser med spetsovala fattningar (en saknas liksom skållan där). På ovansidan fanns ursprungligen en större sten i mitten, omgiven av 10 små stenar, varannan turkos, varannan röd (två röda stenar med fattningar saknas).Ringen omges av en fyrpassformig kartusch med tre stenar på varje blad (en komplett, på en saknas sten och fattning kl 3, på en saknas mittstenen, på den sista likaså sten och fattning kl 3).Mellan korsarmarna symmetriska spetsovala kartuscher med ändblad i form av rankverk av inslaget guld.Sköldbucklan omges av en mycket sliten silkefrans i gult och svart (?).Skölden invändigt fodrad med ett finmönstrat sidentyg i form av romber och cirklar i gult mot grön bakgrund. En söm går ifrån ytterkanten snett in mot ena handtagsfästet. På mitten en stoppad kudde och däröver sytt ett rektangulärt stycke sidenbrokad, lampas (kemha eller zerbaft), b ca 250 mm, h ca 225 mm med tulpaner i ett spetsovalt flätverk i guld eller förgyllt silverblekgult och ockragult mot karminröd bakgrund, en nästan hel blomma flankerad av två blad, omgiven av två, förmodligen i fläta lagda 60 mm breda blekgula band med flätmönster av tulpaner och blad i rött och ockra. Över kudden fäst ett böjt trähandtag på två igenom handtagets ändar gående smala, runda lister, i sin tur fästade i skölden med fyra platta, förgyllda (?) ringar, en nit gående igenom handtagets ytterdel strax utanför listen (den andra saknas). Handtag och lister klädda med en grön brokad med blommönster i ockra.Vid ytterkanten, parallellt med handtaget ytterligare en kudde, täckt med samma röda brokadtyg, l: 185 mm, b 130 mm, två hål för fästning av armringen.

date_range

Date

1550 - 1600
create

Source

Royal Armoury Stockholm Sweden
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

images from livrustkammaren
images from livrustkammaren