The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra galleriet. Elevation. Balustrad, 2:a galleriet. 39x 54cm. Tusch, gult och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra galleriet. Elevation. Balustrad, 2:a galleriet. 39x 54cm. Tusch, gult och rött. Linjalritning. Osignerad.

description

Summary

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserades 3529 ritningar och 315 skannades. Handläggare var Heidi Henriksson och Peter Blom, konservator Sara Ellenius.

date_range

Date

1750 - 1850
place

Location

create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

Explore more

sverige
stockholm
nordiska museet
djurgården
byggnad
ritning
byggnadskonstruktion
byggnader
arkitektur
architecture
building
buildings
building construction
nordic museum
drawing
sweden
high resolution
ink drawings
swedish
flowers
students
blueprint