The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Rinkaby kyrka - KMB - 16000200057347

Similar

Rinkaby kyrka - KMB - 16000200057347

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Epitafium över landhövdingen Adolf Mörner, och hans hustru Agnetha Christina Ribbing. Uppsatt 1802.
Kategori: (09) Epitafier

date_range

Date

1935
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden