The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája (1911) (14579872000)

Similar

Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája (1911) (14579872000)

description

Summary


Identifier: rvainagylexikona01rvai (find matches)
Title: Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája
Year: 1911 (1910s)
Authors: Révai, Mr János, 1860-1926 Kovács, Zoltán, 1863- Sziklay, János, 1857-1941
Subjects: Encyclopedias and dictionaries, Hungarian
Publisher: Budapest Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság
Contributing Library: Robarts - University of Toronto
Digitizing Sponsor: University of TorontoText Appearing Before Image:
©z és ezüst van. Az A. kristályaigyakran egy vagy két irányban elnyúlnak és tű-v. lemezalakú képzÅdményeket szolgáltatnak, v.pedig a kristályok különös összenövésébÅl kelet-kezÅ vonalszerű, faalakú, moh- v. tollszerü alak-zatokat képeznek. Az A. eredeti termÅhelyein,fcöbbnj ire kvarchoz kötve és rendesen pirittÅi kÃ--sérve fordul elÅ. a) ElÅállÃ-tása szempontjából legfontosabb érca h riii.ts-A., mely nemcsak a tolopkibuvásoknál,hanem tekintélyes mely ségekben is elÅfordul, deekkor A.-tartalmú kovák és szulfidok társaságá-ban Az ú. n. hegyi A. eredeti, az ú. n. mosott A.másodlagos termÅhelyén fordul elÅ. ») A hripji A. legtöbbször kvarchoz van kötveés néhány szulfidásvánnyal együtt terem, leg-föképen pirittel, de néha kalkopirittel, galeuit-tal, szfalerittal és antimonittal is. Igen gyakrantalálni a. kvarchoz és szulfidokhoz kötött A.-ateruptÃ-v kÅzetekben, nevezetesen kvarctrachitban, ARANKÃMENTESITÅ GÃPEK.
Text Appearing After Image:
Arany â 799 â Arany dioritban, andezitban, diabászban stb. Az újabbkutatások szerint nagyon valószÃ-nű, hogy azeruptÃ-v kÅzetekben található A. azokból a kova-savas forrásokból vált ki, amelyek az eruptÃ-v kÅ-zet kitörése után, mint az erupció utóhatásai, aföld belsejébÅl tódultak a felszÃ-nre. Támogatjaezt a magyarázatot az a tapasztalat, hogy Kali-fornia és Nevada egyes meleg forrásaiban ésgejzirjaiban gyengén alkálikus, de kovasavbangazdag A.-tartalmú oldatokat találtak. A melegforrások és a gejzÃ-rek vulkáni működés utóhatá-sai. Hogy milyen alakban van és volt az A. azilyen forrásokban feloldva, vájjon A.-klorid alak-jában-e, avagy mint fém-A., az eldöntve nin-csen. Az A. kicsapásánál az oldattól a szulfidok,különösen pedig a vasszulfid (pirit), az ólomszulfid(galenit), a vasrézszulfid (kalkopirit) és az anti-monszulfid (antimonit) játszhattak szerepet. KÃ--sérletekkel kimutatható, hogy ezek a szulfidok azA.-at A.-klor

date_range

Date

1911
create

Source

University of Toronto
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

revai nagy lexikona az ismeretek enciklopediaja 1911
revai nagy lexikona az ismeretek enciklopediaja 1911