The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Rännelanda kyrka - KMB - 16000200011872

Similar

Rännelanda kyrka - KMB - 16000200011872

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiörer mot öster.
Kategori: (02) Interiörer

date_range

Date

1909
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden