The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Rännelanda kyrka - KMB - 16000200011870

Rännelanda kyrka - KMB - 16000200011870

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan och klockstapeln från väster.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1936
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden