The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Råby-Rekarne kyrka - KMB - 16000200099043

Similar

Råby-Rekarne kyrka - KMB - 16000200099043

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Triumfkrucifix, svenskt arbete, första hälften av 1400-talet.
Kategori: (05) Krucifix

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden