The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Praha - revoluce 1848

Similar

Praha - revoluce 1848

description

Summary

Intervention of the imperial army against the peaceful procession of citizens
Čeština: Bezprostředním podnětem k pražské revoluci v roce 1848 se stal bezohledný zásah císařského vojska proti pokojnému průvodu občanů

date_range

Date

1848
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

austro hungarian army
austro hungarian army