The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Portret van Francisco de Mendoza, 1599

Similar

Portret van Francisco de Mendoza, 1599

description

Summary

Portret van Francisco de Mendoza, 1599. Ovaal portret met borstbeeld van de admiraal, met randschrift in het Latijn en onderschrift van 5 regels in het Nederlands. Opgenomen in het pamflet getiteld: Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ... het voornemen is ... van 't Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden in den Westphaelschen Creyts.

date_range

Date

1590 - 1599
create

Source

Rijksmuseum
copyright

Copyright info

Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ("CCO 1.0 Dedication")

Explore more

paper
paper