PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Porträtt av Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, officer vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, officer vid Jönköpings regemente I 12.