PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

 
 

Exploreair force museum