The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Östg nation exteriör från Trädgårdsgatan NH s 71

Similar

Östg nation exteriör från Trädgårdsgatan NH s 71

description

Summary

The exterior towards the street Trädgårdsgatan of Östgöta nation, student society at Uppsala University in Sweden.

label_outline

Tags

create

Source

From Albin Roosval (ed.), Nationshusen i Uppsala. Illustrerade skildringar af flera författare (E. Lundquist: Stockholm 1915), p. 71.
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

sweden
sweden