The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049600

Similar

Örebro, Sankt Nicolai kyrka - KMB - 16000200049600

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Tavla. Kristus i Emaus. Oljemålning av okänd 1600-tals mästare. Före konservering 1936.
Kategori: (05) Tavlor

date_range

Date

1936
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden