The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Onbarmhartige slaaf voorgeleid aan de koning

Similar

Onbarmhartige slaaf voorgeleid aan de koning

description

Summary

De onbarmhartige dienaar staat in een open vertrek voor de troon van de koning en moet rekenschap afleggen van zijn gedrag. Zijn schulden waren hem door de koning kwijtgescholden, maar vervolgens had hij een andere slaaf in de gevangenis gezet, omdat die op zijn beurt hem wat schuldig was. De koning is kwaad, omdat de slaaf niet zoals hij medelijden heeft getoond. Op de tafel kasboeken en een inktstel. Op de voorgrond een hond. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Mat. 18. Het hoofdstuknummer is foutief vermeld: 3 in plaats van 18. Deze prent maakt deel uit van een album.

date_range

Date

1585
create

Source

Rijksmuseum
copyright

Copyright info

Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication ("CCO 1.0 Dedication")

Explore more

prints
prints