The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Ombord på ubåten Sjölejonet, Kapten Björkman konstaterar att det "fientliga" fartyget är i skjutläge.

ExploreList of ship directions